Voedselbos Spoolde

[september 2021] Na een aantal overleggen in 2021 met de gemeente Zwolle en de initiatiefnemer van het Voedselbos, worden er de aankomende maanden 7 sessies georganiseerd in het Buurthuis. De eerste sessie staat gepland op woensdag 29 september om 20:00. Deze sessies worden begeleid door Studio Vers Bestuur. Hierbij gelden de coronaregels (bewijs van negatieve test of een vaccinatiebewijs). Centraal in deze aanpak, staat participatie van de inwoners van Spoolde en direct aanwonenden, maar ook geinteresseerden in het voedselbos die niet in Spoolde wonen dragen hier aan bij.

Spoolderbelangen vindt het heel belangrijk dat inwoners van Spoolde, en helemaal direct aanwonenden aan de Nilantsweg en Meenteweg, op de hoogte zijn van deze ontwikkeling en roepen op om deel te nemen aan deze sessies.

Via onze website zullen we periodiek een update verzorgen.

[januari 2020] Spoolderbelangen heeft de gemeente een brief gestuurd over het idee om in Spoolde een voedselbos te ontwikkelen. Hier hebben wij in aangegeven, hoe wij hier naar kijken. Spoolderbelangen ziet een gebiedsplan als een vereiste, waar een totaal gebied kan worden ingericht samen met de bewonens van Spoolde. Hier kunnen initiatieven zoals een voedselbos in meegenomen worden als idee en bepalen we met elkaar waar onze prioriteiten liggen.

brief aan gemeente Zwolle inzake het voedselbos:

20213001 reactie Spoolderbelangen op Voedselbos.pdf

Er is in 2020 een initiatief ontstaan om een voedselbos in Spoolde te willen ontwikkelen. De initiatiefnemers zijn mensen die nu al op de Spoolderberg actief zijn, waar een vorm van stadstuinbouw plaatsvindt.

De intiatiefnemers willen voor een langere periode een stuk grond van de gemeente Zwolle pachten, wat zich bevindt binnen het gebied Meenteweg, Nilantsweg, A28 en Mercure hotel. De blauwe vlakken zouden de locatie van het voedselbos moeten worden.

Het initiatief is bedoeld als onderneming, waar het de wens is om een vorm van stadstuinbouw te laten plaatsvinden, waar groente en fruit kan groeien en gebruikt wordt voor de verkoop aan huurders en horeca. Ook educatieve bijeenkomsten zouden er kunnen plaatsvinden.

Het voedselbos lijkt groen en onschuldig, maar kent voor direct aanwonenden wel wat nadelen. Er zijn dan ook veel vragen en zorgen, op het gebied van veiligheid, uitzicht, parkeeroverlast, privacy etc.

De initiatiefnemers hebben woensdag 16 december 2020 een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd waar 30 inwoners van Spoolde op af zijn gekomen. Ook de gemeente Zwolle was aanwezig, evenals deelname vanuit Spoolderbelangen. Hier werd uitleg gegeven over het voedselbos, werd draagvlak gepeild en was er ruimte voor vragen.

De peiling die werd gehouden om het draagvlak te onderzoeken bleef steken op 47% van de stemmen waar negatief op het voedselbos werd gereageerd. Verder werd er opgeroepen om in gesprek te blijven met elkaar. Ook de gemeente gaf nogmaals aan het belangrijk te vinden dat er draagvlak is binnen Spoolde en er nog geen besluiten zijn genomen of toezegging zijn gedaan. Het werd zeker ook als positief ervaren dat de initiatiefnemers deze bijeenkomst hebben georganiseerd om in gesprek te komen met inwoners van Spoolde.

Spoolderbelangen blijft met de gemeente Zwolle en de initiatiefnemers van het voedselbos in gesprek. Tevens ziet Spoolderbelangen een eventueel initiatief zoals het voedselbos bij voorkeur als een onderdeel van het gebiedsplan dat wij willen opstellen samen met de inwoners van Spoolde, in plaats van het reageren op losse voorstellen van partijen die iets in Spoolde willen initieren.


Praat mee

Wil je ook meepraten over een eventueel voedselbos in Spoolde of wil je jouw mening laten horen? Schijf je dan in op onze nieuwsbrief of bezoek regelmatig onze website. Je kunt natuurlijk ook een bericht achterlaten via ons contactformulier.