Over Spoolderbelangen

Missie

Spoolderbelangen zet zich in voor het algemeen belang van inwoners, gericht op natuur, cultuur en maatschappij binnen de grenzen van buurtschap Spoolde.

Visie

Spoolderbelangen streeft naar een leefbare, aantrekkelijke en maatschappelijk relevante positie voor Spoolde en al haar inwoners, met het behoud van haar unieke groene karakter.

Doelstellingen

Spoolderbelangen zet zich in voor Spoolde en onderkent daarin 3 aandachtsgebieden. Zij richt zich op leefbaarheid, natuur en milieu, economie en ruimtelijke ontwikkeling.

Spoolderbelangen richt zich als belangenorganisatie op inwoners en bedrijven binnen Spoolde en is niet actief op individueel niveau voor afzonderlijke belangen van bewoners.

buurten van het buurtschap Spoolde