Update Gebiedsplan Spoolde

[03 november 2023]

De maand november zal in het teken staan van het afronden van het gebiedsplan voor Spoolde. We werken toe naar een avond in het buurthuis op woensdag 29 november. Deze periode krijgen de werkgroepen de gelegenheid om te reageren op het gebiedsplan en zal het ter inzage worden aangeboden aan de buurt.

Tot 24 november heeft iedereen de mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op het plan. 

Hierbij de link naar het concept gebiedsplan. Lees het aandachtig door en geef uw feedback aan ons door (via info@spoolderbelangen.nl of contactformulier). Geef hierbij duidelijk aan op welke punten (welk thema, waar staat iets beschreven waar u iets over wilt delen en wat is uw standpunt/opmerking en sluit af met uw naam. Wij zullen uw feedback en naam noteren zodat u deze tijdens de avond kort kunt toelichten. Als u meerdere punten heeft kunt u die los aan ons doorgeven.

Update Gebiedsplan Spoolde

[10 juli 2023]

Woensdag 4 juli heeft er een nieuwe bijeenkomst plaatsgevonden in het buurthuis in Spoolde over het gebiedsplan. Buro Ma.an, Gemeente Zwolle en Spoolderbelangen hebben het concept plan hier gepresenteerd. Mooi om te zien was dat de diverse werkgroepen zelf de thema's hebben gepresenteerd aan de grote groep belangstellenden.

Hierbij de link naar het concept plan. De reacties op het plan die reeds die avond zijn gegeven worden nu verzameld. Uiteraard is het mogelijk om nog te reageren op dit plan. Ook deze reacties zullen worden verzameld. Het is het doel om na de zomer  in september te komen tot een definitieve visie. Hiervoor is het belangrijk dat er veel inwoners van Spoolde betrokken raken bij de inhoud van het plan en de mening van de inwoners duidelijk naar voren komt.

Tegelijk vraag dit ook om een actieve bijdrage bij de totstandkoming van het plan van inwoners.

Verslag bijeenkomst Gebiedsplan Spoolde

[14 december 2022]

Er zijn ruim 30 geïnteresseerden aanwezig op deze avond betreffende het ontwikkelen van een gebiedsplan voor Spoolde in het buurthuis. Namens de gemeente is Arjan Vedder online aanwezig.

Spoolderbelangen nodigt iedereen alvast uit om iemand mee te nemen naar de volgende bijeenkomst die voorlopig gepland staat op 25 januari 2023.

Woensdag 6 april om 20:00 is de volgende bijeenkomst in het buurthuis aan de Nilantsweg in Spoolde.

Deze avond kijken we terug op de input die de 23e is gegeven omtrent de kwaliteiten van Spoolde en willen van de groep horen of ze zich hier in herkennen. Waar zijn we trots op? Wat willen we behouden? Deze kwaliteiten zullen dan ook een prominente plek krijgen in het plan. Daarnaast willen we stil staan bij de thema's die de vorige keer zijn benoemd en hier bevestiging op vragen en waar nodig nog een verdieping.

Ook komt de gemeente Zwolle iets vertellen over de prioriteiten die de gemeente heeft die het gebied Spoolde kunnen raken.

We sluiten de avond af met een doorkijkje naar de volgende bijeenkomst.

Kom ook en neem je buren mee naar de volgende avond!!

Verslag 2e bijeenkomst Gebiedsplan Spoolde

[6 april 2022]

Op woensdag 6 april werd de 2e informatie avond gehouden. Een avond waar veel nieuwe gezichten te zien waren, en meer dan 65 inwoners en belangstellenden zijn komen opdagen. De groep belangstellenden groeit dus nog steeds door.

De avond werd weer opgeknipt in 2 sessies, waar voor de pauze er door Spoolderbelangen kort informatie over de opzet van een gebiedsplan werd gedeeld en met name vervolgens teruggekeken op de uitkomsten van de "werksessies" van de vorige avond. De groep aanwezigen gaven aan zich te herkennen in de punten waar Spoolde trots en is en wil behouden, en de genoemde thema's welke in een gebiedsplan terug zouden moeten komen.

Na de pauze nam de gemeente het woord en gaf een toelichting op de Omgevingsvisie van Zwolle en wat dit in hoofdlijnen voor Spoolde betekent. Er was ook ruimte voor reacties en vragen. Ook werd er stilgestaan bij de manier waarop we met elkaar willen samenwerken, hoe er beslissingen worden genomen maar ook wat de rol van de gemeente is en op welke manier zij willen/kunnen participeren. Wat opviel is dat er nog een aantal open eindjes aan zaten en er nog goede afstemming moet komen over de samenwerking tussen gemeente en de inwoners en wat de gemeente onder participatie verstaat.

De volgende bijeenkomst stond gepland op 7 mei in het Buurthuis, deze middag GAAT NIET DOOR! Er wordt een nieuwe datum gepland en gecommuniceerd.

bijeenkomst gebiedsplan spoolde

Documenten en linkjes naar andere websites:

Verslag eerste bijeenkomst gebiedsplan Spoolde

[24 maart 2022]

Woensdag 23 maart is de eerste informatie avond gehouden in het buurthuis in Spoolde. Stichting Spoolderbelangen organiseerde een avond voor bewoners en andere geinteresseerden over het gebiedsplan van Spoolde.

De avond begon met een uitleg over het gebiedsplan, met veel vragen uit de zaal. Na de pauze gingen we met elkaar aan de slag in groepjes. Eerst schreven we met elkaar op waar we trots op waren hier in Spoolde, om vervolgens een aantal thema’s te bedenken welke terug zouden kunnen komen in een gebiedsplan. Het was heel mooi om te zien hoe eensgezind de aanwezigen waren waar men trots op was. Kreten als saamhorigheid, het dorpse karakter, mooie groene omgeving en rust en ruimte werden veel genoemd. Maar ook het actieve verenigingsleven en de cultuur en historie kwam vaak terug.

En wat betreft de thema’s die in het plan zouden moeten worden opgenomen kwamen ook veel onderwerpen terug in de groepjes. De rode draad bestond uit:

Wonen, Verkeer, Natuur/Cultuur, Recreatie, Voorzieningen en Duurzaamheid. Ook gaf men duidelijk aan waar men niet op zit te wachten in Spoolde, zoals hoogbouw en grootschalige woningbouw.

gebiedsplan spoolde

Woensdag 6 april om 20:00 is de volgende bijeenkomst in het buurthuis aan de Nilantsweg in Spoolde.

Deze avond kijken we terug op de input die de 23e is gegeven omtrent de kwaliteiten van Spoolde en willen van de groep horen of ze zich hier in herkennen. Waar zijn we trots op? Wat willen we behouden? Deze kwaliteiten zullen dan ook een prominente plek krijgen in het plan. Daarnaast willen we stil staan bij de thema's die de vorige keer zijn benoemd en hier bevestiging op vragen en waar nodig nog een verdieping.

Ook komt de gemeente Zwolle iets vertellen over de prioriteiten die de gemeente heeft die het gebied Spoolde kunnen raken.

We sluiten de avond af met een doorkijkje naar de volgende bijeenkomst.

Kom ook en neem je buren mee naar de volgende avond!!


[maart 2022]

Wil je meedenken over de toekomst van Spoolde? Heb je een mooi idee of plan? Wil je ervoor zorgen dat Spoolde mooi en aantrekkelijk blijft? Dan zijn de komende avonden in het buurthuis echt iets voor jou!
Wij willen namelijk samen met jullie een gebiedsplan maken voor Spoolde. In dit plan komen verschillende ideeën te staan, waar wij als betrokkenen achter kunnen staan. Zo hebben we de toekomst van ons gebied voor een deel zelf in handen en kunnen we samen bouwen aan nog een mooier Spoolde.

Op 23 maart en 6 april om 20:00 organiseert Stichting Spoolderbelangen de eerste twee avonden. Wij willen dan met elkaar bepalen hoe het gebiedsplan eruit komt te zien en welke ideeën erin komen.
Zijn we klaar met twee avonden? Dat niet. Maar we vragen jou ook daarna mee te denken en samen te werken aan diverse thema’s, waar je zelf enthousiast over bent en die je graag met anderen wil uitwerken. Zo hebben we samen met buurtbewoners, initiatiefnemers, gemeente en procesbegeleider Studio Vers Bestuur grip op ons mooie Spoolde!

Doe jij ook mee?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laten we elkaar aansporen en enthousiasmeren om samen het heft in handen nemen!

[januari 2021]

Spoolderbelangen heeft de gemeente een brief gestuurd over het idee om in Spoolde een voedselbos te ontwikkelen, en hoe wij hier naar kijken. Spoolderbelangen ziet een gebiedsplan als een vereiste, waar een totaal gebied kan worden ingericht samen met bewonens van Spoolde. Hier kunnen initiatieven zoals een voedselbos in meegenomen worden als idee en bepalen we met elkaar waar onze prioriteiten liggen.

20213001 reactie Spoolderbelangen op Voedselbos.pdf

[december 2020]

Spoolderbelangen heeft de ambitie om, samen met de inwoners van Spoolde en de gemeente Zwolle, een eigen "dorpsplan" te maken. Centraal staat hier de leefbaarheid en het behoud van het groene karakter van Spoolde. Door de Covid-situatie kunnen we moeizaam in contact komen met inwoners van Spoolde. Het liefst zouden we een informatie avond houden in het buurthuis, maar voorlopig is fysiek samen komen niet mogelijk.

Wij bekijken de mogelijkheden om toch met inwoners van Spoolde in contact te treden, zoals via een digitale meeting. Hiervoor heeft Spoolderbelangen contactgegevens nodig van de inwoners van Spoolde, met name een e-mailadres. Ook zijn er flyers rondgebracht in Spoolde om aandacht te vragen voor Spoolderbelangen, de actuele thema's die spelen en het verzoek om in contact te komen met inwoners van Spoolde.

Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief zodat we ook digitaal in contact kunnen komen met inwoners van Spoolde.