Versterking IJsseldijk Zwolle-Olst

[Update januari 2021]

Onlangs is een webinar geweest over dijkbekleding en/of dijkhoogte m.b.t het project IJsselwerken voor de dijk Zwolle-Olst.

Hier vindt u beide presentaties, en kunt u de informatie goed doorlezen. Tevens worden de opnames van beide webinars binnenkort op de website www.ijsselwerken.nl geplaatst.

Webinar dijkbekleding - IJsselwerken.pdf

De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst - in opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) - is vol in voorbereiding. Een project dat er voor moet zorgen dat we hier ook in de toekomst veilig kunnen blijven wonen. Voor de Corona-periode heeft het waterschap, zoals bekend, per traject besluiten genomen over een voorkeursoplossing. De verdere planuitwerking en realisatie van de dijkversterking is gegund aan Boskalis. Momenteel werken het Waterschap en Boskalis de samenwerking nader uit. De uitvoering start naar verwachting in 2023. Maar voordat het zover is, gaat het waterschap samen met Boskalis in overleg met belanghebbenden, waaronder bewoners die langs de dijk wonen en grondeigenaren.

Impact op Spoolde

Naast verbetering van onze veiligheid heeft dit project ook impact op onze directe woonomgeving en eigendommen. Dit zowel tijdens als na de realisatie van dit project. Om onze gezamenlijke belangen te borgen en er op te letten dat Spooldernaren goed betrokken worden door het waterschap, neemt Spoolderbelangen deel aan het Omgevingsplatform van het waterschap.

IJsselwerken

Het project IJsseldijk Ols-Zwolle gaat, in de samenwerking WDOD en Boskalis, door onder de naam IJsselwerken. Een knipoog naar de Deltawerken. Hiermee zegt WDOD ook iets over de omvang en impact van dit project. Dat is groot. Voor deze volgende fase in het project is ook een aparte website en app ontwikkeld door WDOB/Boskalis. Ook heeft WDOD een nieuwsbrief gemaild en een belevingskaart gestuurd aan direct belanghebbenden. De direct aanwonenden en grondeigenaren krijgen in deze planuitwerkingsfase specifieke aandacht. Voor het traject in Zwolle komt een apart team vanuit WDOD/Boskalis. Zij verwachten komend voorjaar te starten met ontwerpsessies, samen met direct betrokkenen. Het is van belang om daar als direct belanghebbende zelf bij aan te sluiten, om je eigen belangen te borgen. Als startpunt daarvoor organiseren WDOD/Boskalis in januari online gesprekken (webinars) over uitgangspunten voor het daadwerkelijke ontwerp van de dijk. Bijvoorbeeld de uitgangspunten om de hoogte te bepalen, maar ook uitgangspunten voor de bekleding van de dijk. Is dit belangrijk voor je? Meld je dan aan via de website van WDOB/Boskalis.

Praat mee over de dijkversterking

Lukt het je niet om zelf aan te sluiten, maar heb je wel vragen of aandachtspunten? Laat het dan weten aan Spoolderbelangen, dan nemen wij dit voor je mee in het gesprek! Je kan ook altijd zelf contact opnemen met de omgevingsmanager van het Waterschap: info@ijsselwerken.nl of 088-2331200.