Wijkorganisaties werken samen

18-02-2021 Verreweg de meeste wijkverenigingen en stichtingen van Zwolle hebben elkaar in de afgelopen maanden opgezocht. De directe aanleiding was het gevoel dat er meer met de inbreng van de inwoners van Zwolle gedaan moest worden als het gaat om de toekomst van onze stad en daarmee natuurlijk ook met de toekomst van de wijken waarin wij allemaal wonen. Er valt nog veel te verbeteren aan de besluitvormingsprocessen in Zwolle.

Inspraak is een goed verbetermiddel

“Twee weten meer dan één”, zei ooit een hoogleraar over het nut van een vergadering met meerdere afdelingen en daar had de man ook gelijk aan. Door meer te luisteren naar elkaar komen er betere ideeën naar voren. Maar de voorwaarden moeten natuurlijk vooraf wel goed worden afgesproken. Immers met meer mensen ideeën uitwisselen, die je vervolgens links laat liggen, heeft geen zin.

De informatie moet voor iedereen gelijk zijn en dat vraagt openheid van zaken van de gemeente en de wijken. De informatie moet ook dusdanig helder beschreven zijn voor alle inwoners, zodat een ieder kan snappen waar de stukken over gaan. De spelregel zou zo moeten zijn de grote veranderingen alleen mogen worden doorgevoerd als de inwoners daar ook achter staan. En daarbij gaat het niet alleen over wat er in de eigen wijk speelt, maar ook stadsbreed.

Afspraken maken over participatie.

Het platform Zwolse Wijken is met het college van B&W en de Zwolse Raad in gesprek over verbeteringen in de participatie. De inspraak kan een stuk beter in Zwolle en daar profiteert de stad als geheel van.

U vindt de actuele informatie op Social Media en website.

  • Facebook: https://www.facebook.com/platformzwolsewijken/
  • Website: https://zwolsewijken.nl/