Opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) Mercure Hotel Spoolde

[juli 2023]

Gemeente Zwolle heeft toestemming gegeven aan het COA om in het Mercure Hotel Zwolle 40 tot 60 Asiel aanvragende minderjarige vreemdelingen (AMV) te huisvesten. Deze opvang start in juli 2023 en loopt tot en met december 2023. De opvang kan eenmalig worden verlengd tot uiterlijk 1 april 2024. 

Spoolderbelangen treedt op als contactpersoon richting COA, Gemeente Zwolle en overige instanties waar nodig. Ook voor buurtbewoners zijn wij beschikbaar als ingang naar eerder genoemde instanties. Ook wordt er door het COA een omwonendenoverleg georganiseerd. 

Stichting Present is op zoek naar vrijwilligers, meer informatie hierover kan hier gevonden worden.