Doneren

Spoolderbelangen maakt als stichting ook kosten. Denk aan de hosting van de website, communicatie, huur van het buurthuis voor overleg en de kosten voor een bankrekening.

Giften, donaties en subsidies hebben het primaire doel om de kosten te kunnen dekken. Omdat Spoolderbelangen geen vereniging is kunnen inwoners geen lid worden met bijbehorende contributie, zoals bij de Oranjevereniging en Buurthuis wel het geval is.

De jaarrekening wordt 1 keer per jaar gecontroleerd door een kascommissie.

Je ontvangt van ons een betaalverzoek na invullen formulier.

Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Achternaam
E-mailadres
Bedrag