Omgevingsvisie

De gemeente Zwolle is bezig met een ontwerp omgevingsvisie, onder de naam ‘Mijn Zwolle van morgen’.

Deze visie gaat over allerlei thema’s die ook voor Spoolde actueel zijn: het groene karakter van ons buurtschap, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en recreatie.

Gesprek met de gemeente Zwolle

[update november] Eind november heeft Spoolderbelangen in een prettig gesprek met de gemeente Zwolle gesproken over de zienswijze van Spoolderbelangen op de concept omgevingsvisie. Afgesproken is dat reacties worden verwerkt in de omgevingsvisie. Ook heeft Spoolderbelangen aangegeven een gebiedsplan voor Spoolde te willen opstellen, samen met de inwoners van Spoolde. Hier heeft de gemeente enthousiast op gereageerd en aangegeven mee te willen denken over een invulling hiervan.

Online bijeenkomsten

[Update november] Als inwoner van Zwolle heb je de mogelijkheid om jouw stem te laten horen. De gemeente heeft de afgelopen periode online bijeenkomsten per wijk georganiseerd. Dinsdag 3 november stond Zwolle-West (Frankhuis, Westenholte, Stadshagen en Spoolde) centraal. Spoolderbelangen heeft hier aan deelgenomen.

[Update oktober] Spoolderbelangen heeft op woensdag 21 oktober deelgenomen aan de eerste online bijeenkomst met de gemeente Zwolle speciaal gericht op het buitengebied.

Alle informatie over de omgevingsvisie kun je hier vinden: https://www.zwolle.nl/omgevingsvisie.

In gesprek met inwoners van Spoolde

Vanuit Spoolderbelangen willen we graag met jou in gesprek over de invulling van de omgeving op gebied van het groene karakter van ons buurtschap, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en recreatie.

Laat je gegevens achter in ons contactformulier om mee te praten of je stem te laten horen.

We kijken momenteel naar mogelijkheden om, ook in tijden van Corona, (digitaal) met elkaar in contact te kunnen treden en met elkaar van gedachten te wisselen. Hierover volgt meer informatie als daar duidelijkheid over is.